Какво ще стане, ако премахнем автомобилите от центъра на София?

Вероятно сте чували, че жителите на София, сме изложени на едни от най-високите нива на замърсяване в Европа? Причините са много, много пъти съм говорила за изгарянето на отпадъци като основен виновник за мръсния ни въздух, но днес ще се спра на друг ключов източници – автомобилите и няколко потенциални възможности за справяне. Какво представляват нискоемисионните зони и кога предстои въвеждането им в София?

Колкото и да ми се е искало, за съжаление не можем да размахаме вълшебна пръчица и всички коли да изчезнат. Трябва да бъдем открити пред себе си, че ние сме част от проблема и да помислим за логичен начин за разрешаването му. Всъщност, на всеки 1000 души в София се падат по 663 автомобила². Аз също влизам в това число – имаме семеен автомобил, който поради екологична и редица други причини ползваме изключително рядко. Смятам, че личната отговорност и алтернативите са нещо ясно – можем да ходим пеша, да използваме градски транспорт, а велосипедната мрежа в града с безкрайно бавни темпове започва да добива своя вид.

Някой би си казал “Ами удобно ми е пък, освен това е и евтино, защо да се отказвам?” Може би защото буквално ни убива? Истината е, че само през 2018 г. 13 920 души са загубили живота си поради излагане на на вредни емисии, сред които са и фини прахови частици¹.

13 920

БЪЛГАРИ СА ЗАГУБИЛИ ЖИВОТА СИ ЗАРАДИ МРЪСЕН ВЪЗДУХ ПРЕЗ 2018¹

През последните години често чуваме за така наречените фини прахови частици (ФПЧ). Заедно с азотния оскид (NOx), емитиран основно от дизеловите автомобили, те са основният и най-масов замърсител на атмосферния въздух. За да съм по-конкретна – 74% от общите NОx емисии от леки автомобили в София са причинени от дизелови автомобили.² Този коктейл във въздуха ни оказва сериозна вреда върху детското развитие, влошава състоянието на хора с хронични заболявания и отнема преждевременно живота на много хора. 

въвеждане на нискоемисионна зона в София

Инициативата TRUE (The Real Urban Emission Initiative), която работи за чист въздух в редица Европейски държави, проведе изследване, за да провери какво бихме постигнали, ако въведем нискоемисионна зона в центъра на София. В следващите редове можете да научите повече за методологията и ключовите резултати. 

Нискоемисионните зони (НЕЗ) представляват зони, в които не се допуска преминаването на силно замърсяващи дизелови автомобили (пр: стандарт EURO 4 и по-нисък). Подобни зони функционират успешно с доказани резултати в над 300 европейски града. Чрез базата данни с реални емисии от европейските превозни средства на TRUE и информацията за софийския автомобилен парк, в изследването се моделират и оценяват две схеми за въвеждане на НЕЗ, за да се оцени степента, до която тези мерки могат да ускорят намаляването на емисиите на азотен оксид (NOX) и фини прахови частици (ФПЧ) от пътническите автомобили в града.

Докладът е представен пред Столична община, която планира да въведе 2 типа нискоемисионни зони от следващата зима. Тепърва предстоят обсъждания, в които могат да се включат всички заинтересовани страни.

Обхват на нискоемисионна зона в София

Първата зона обвхаща идеалния център – периметъра, включен в актуализираната от 1 декември синя зона, с изключение на Орлов мост.

Втората ще е по-обширна и ще е с граници: Бул. “Сливница” – Сточна гара- бул. “Данаил Николаев”- бул.”Ситняково”- бул.”Пейо Яворов”- бул.”Никола Вапцаров”- бул.”Черни връх”- бул.”Хенрих Ибсен”- бул. Петко Тодоров”-бул.”Иван Гешов”- бул.”Константин Величков”.

По време на събитието по официалното представяне на доклада, Зафир Зарков, зам.-председател на транспортната комисия към СОС обяви, че първата мярка ще е забрана за движение в по-малката зона “Център” на всички автомобили без евростандарт и тези с Евро 1 и 2, т.нар.”черни дизели”.

Зарков съобщи още, че Столична община вече има поставени камери на входно-изходните точки на зоната. Чрез тях ще бъде извършвано  безконтактно проследяване за нарушения.

планирани никоемисионни зони в Столична община
Карта на планираните нискоемисионни зони в Столична община

Таблица 1. Емисионни фактори за NOx и ФПЧ за леките автомобили по вид гориво и по евростандарт. Изт.: Доклад, Въздействие от въвеждането на ниско емисионна зона в София, TRUE Initiative

EURO стандарти автомобили

Забележка: Датата на регистрация за всички се отнася за датата, до която всички нови превозни средства трябва да бъдат сертифицирани.

TRUE разглеждат три сценария. Какво би станало, ако:

Ако оставим нещата такива, каквито са и разчитаме на естествената подмяна на автопарка на града. 

При липсата на нови действия за справяне с емисиите от автомобилите в употреба, естествената подмяна на автомобилния парк ще намали средните стойности на емисиите на NOX от пътническите автомобили в София с 33% до 2027 г. и с 59% до 2032 г. в сравнение с настоящите нива. Емисиите на фини прахови частици ще бъдат намалени с 60% до 2027 г. и с 83% до 2032 г.

НЕЗ със затягане на мерките през 2 години

Ако ограниченията за достъпа на автомобили се въведат през 2022 г. и се затягат на всеки две години до 2032 г., това би довело до значително по-голямо намаляване на емисиите в по-кратък срок. Такъв модел би придвижил напред точката във времето, когато НЕЗ постига 75% намаление на средния за автомобилния парк емисионен фактор шест до осем години по-рано за NOX и четири до пет години по-рано за ФПЧ.

НЕЗ със затягане на мерките всяка година

Ако ограниченията за достъпа се затягат всяка година, вместо всяка втора година, оценките за средните за автомобилния парк емисионни фактори за NOX и ФПЧ са съответно с 82–94% и 48–92% по-ниски отколкото при не толкова ускорения график за въвеждане до 2027 г. Съгласно този график НЕЗ би постигнала 75% намаление на средния за автомобилния парк емисионен фактор приблизително 10–11 години по-рано за NOX и 6 години по-рано за ФПЧ.

Фиг. 1 Очаквани нива на ФПЧ и NOx спрямо 2021 г. с и без въвеждане на НЕЗ
2028 г. ФПЧ - без НЕЗ 34%
2028 г. ФПЧ - с НЕЗ 10%
2028 г. NOx - без НЕЗ 62%
2028 г. NOx - с НЕЗ 19%

Изводите

Нискоемисионна зона би донесла ползи от намаляването на емисиите веднага след въвеждането си.

Колкото по-рано бъде въведена НЕЗ, толкова по-голямо ще бъде намалението на емисиите и приносът за по-чист атмосферен въздух. 

Ползите от НЕЗ по отношение на емисиите отчасти зависят от реакциите на собствениците на автомобили в отговор на ограниченията за достъпа.

Най-големите ползи се реализират, когато собствениците на ограничени автомобили ги заменят с най-чистите налични бензинови автомобили или преминат към опции с нулеви емисии.

Ползите от намаляването на емисиите се забавят ако собствениците изберат да закупят минимално съвместими автомобили на всеки етап от въвеждането на НЕЗ. Допълнителното стимулиране на опциите с нулеви емисии, като шофиране на превозни средства с нулеви емисии, обществен транспорт или ходене пеша, би допълнило НЕЗ и би подсилило нейното въздействие.

НЕЗ би донесла ползи от намаляването на емисиите веднага след въвеждането си.

Какво можем да направим ние?

Като жители на София, темата ни касае пряко и въпреки, че амбициозни мерки трябва да бъдат взети на общинско ниво, можем да направим много: 

Тази статия е създадена в партньорство с Clean Air Fund и инициативата TRUE (The Real Urban Emission Initiative).

Снимки: Unsplash, 1 – Natalya Letunova, 2 – Alexandr Bormotin

Източници: 

1.Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) – поради на излагане на вредни емисии (фини прахови частици и азотен оксид (NOх)
2. Impacts of a low-emission zone in Sofia’ paper (BG)